Stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář


Představení společnosti


Firma disponuje kolektivem mladých lidí s velkým pracovním nasazením, jejich specializace a odbornost je neustále doplňována postgraduálním studiem a systémem tématických školení a přednášek. Někteří naši pracovníci danou oblast přednáší dále na odborných kurzech a seminářích.

Soudní znalectví – znalecké posudky z oborů:

 • ekonomika a stavebnictví
 • ceny a odhady nemovitostí
 • vlastnosti stavebních hmot a výrobků
 • stavby obytné a průmyslové – vady a poruchy
 • tepelná technika

Tržní oceňování nemovitých věcí:

 • úvěrové řízení u bankovních ústavů
 • hypoteční úvěry
 • ocenění podniků pro transformaci na jiné právní subjekty (ocenění majetku a závazků pro sloučení, splynutí a přeměnu společnosti)

Ekonomika stavebnictví:

 • stavební rozpočty
 • ocenění stavebních prací a posouzení jejich kvality
 • vyčíslení škod na stavebních objektech

Stavebně expertizní činnost:

 • stavebně technické průzkumy konstrukcí
 • komplexní stavební expertizy
 • návrhy sanace a oprav stavebních konstrukcí
 • kontrola kvality provedení stavebních prací
 • návrhy a zkoušky stavebních hmot
 • zajištění certifikace výrobků autorizovanou osobou

Poradenská činnost v rámci certifikace systému jakosti podle ČSN EN ISO řady 9000

 • komplexní příprava dokumentace podle podmínek dané firmy
 • konzultační a poradenská činnost při průběhu certifikace
 • provedení interních prověrek či předprověrek
 • spolupráce s certifikačním orgánem