Stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář


Komerčním i soudním znalectvím se znalecký ústav Stavexis s.r.o zabývá od svého vzniku, tj. od roku 1992. V současné době činnost ústavu pokrývá celou oblast ekonomiky stavebnictví, tržního oceňování movitého a nemovitého majetku a stavebně expertizní činnosti.

Znalecké posudky a ocenění jsou zpracovávány pro fyzické a právnické osoby, orgány státní správy a samosprávy, Policii ČR a soudy všech úrovní, včetně soudů rozhodčích. Zvláště pro soudy jsou zpracovány odborně náročné znalecké příp. i revizní posudky jak v oblasti stavebně expertizní, tak v oblasti problematiky oceňování nemovitých věcí či obchodních závodů.

Pro specifický produkt oceňování pro záruky půjček, hypoték a dluhopisy je užívána metodika vycházející ze standardu IVS č.4 a navazující uživatelské směrnice. Metodika je průběžně doplňována o všechny nové poznatky a dohody, které vznikají v rámci evropského sdružení oceňovacích svazů (TEGoVA a IVSC).

Náš ústav je v systému oceňování Ústavu oceňování majetku a.s. České komory odhadců majetku (ÚOM ČKOM) agenturním střediskem pro Jihomoravský kraj. Činností agenturního střediska je regionální koordinace zakázek, zadávání zakázek jednotlivým znalcům, právnickým osobám a jejich následná kontrola.

Hlavní oblasti činnosti znalecké sekce

  • ocenění nemovitých věcí
  • ocenění obchodní závodů nebo jejich částí
  • oceňování nepeněžitých vkladů
  • ocenění pohledávek
  • ocenění finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech
  • zpracování dokumentů pro přeměny obchodních společností
  • přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami
  • zjišťování pojistné hodnoty
  • vyčíslení škod na stavebních objektech

Seznam finačních institucí akceptujících ocenění a znalecké posudky zpracované znaleckou kanceláří Stavexis, s.r.o., Brno:

 

MONETA Money Bank

Česká spořitelna

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG

Waldviertler Sparkasse Bank AG

Oberbank AG

Raiffeisenbank

Trinity Bank

Banka CREDITAS

AKCENTA CZ

Exponank CZ