Stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář


Vědecko výzkumná činnost

 

V letech 2004 až 2007 byl znalecký ústav STAVEXIS s.r.o. nositelem projektu Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TANDEM s označením FT-TA/078 „Technologie určení dožití chladících věží a komínů s využitím počtu pravděpodobnosti“. Spolupříjemcem projektu bylo Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební a ČEZ, a.s.

Výstupem řešení projektu jsou systémy diagnostiky a matematického hodnocení zbytkové životnosti železobetonových chladících věží (CHV) a komínů, prezentované formou Technických standardů číslo I a II.

                  

Poruchy betonu pláště CHV Itterson              Část výpočtového modelu CHV Itterson