Stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář


Vysoké učení technické v Brně

Antonínská 548/1
601 90 Brno
Telefon: +420 54114 1111
Fax: +420 54121 1309
E-mail: vut@vutbr.cz
Web: www.vutbr.cz

 

 

                   Český institut

                          pro akreditaci, o.p.s.

                          Opletalova 41  
                          110 00 Praha 1 - Nové Město
                          Telefon: +420 221 004 501 
                          Fax: +420 221 004 408
                          E-mail: mail@cai.cz
                          Web: www.cai.cz


                                    Česká komora autorizovaných 

                                    inženýrů a techniků

                                    činných ve výstavbě

                                    Sokolská 15/1498
                                    120 00 Praha 2
                                    Telefon: +420 227 090 111
                                    Fax: +420 227 090 120
                                    E-mail: ckait@ckait.cz
                                    Web: www.ckait.cz


                                      Komora soudních znalců ČR

                                                   Prosecká 74/412
                                                   190 00 Praha 9 - Prosek
                                                   Telefon: 283 882 159
                                                   Fax: 283 882 159
                                                   E-mail: ksz@mbox.vol.cz
                                                   Web: www.znalci-komora.org


Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 12
14000 PRAHA 4
Telefon: 241 084 111
Fax: 211 042 001
E-mail: posta@rsd.cz
Web: www.rsd.cz